ChurchDesk Abonnementsvilkår

Sidst opdateret: 27. januar 2017

Bemærk dette er en dansk oversættelse af vores engelske Terms of Service. Det engelske dokument er til enhver tid det gældende i vores forhold og den danske version er en oversættelse for at gøre det lettere for dig.

Læs venligst disse abonnementsvilkår omhyggeligt.

Dette er en kontrakt mellem dig (Kunden) og os (ChurchDesk). Den beskriver de tjenester vi leverer, og hvordan vi vil arbejde sammen. Det er et juridisk dokument, og dele af sproget er derfor “juridisk”, men vi har forsøgt at gøre det så læsbart som muligt. Disse vilkår er dog så vigtige, at vi ikke kan levere disse tjenester medmindre du accepterer dem. Ved at bruge vores Abonnementsservice eller modtage Konsulentydelser accepterer du disse vilkår.

Vi opdaterer jævnligt disse vilkår, og hvis du abonnerer på vores platform, vil vi give dig besked når vi foretager opdateringer, via e-mail eller en meddelelse i applikationen.

Abonnementsvilkår

1 Definitioner

“Aftale” betyder disse kunde abonnementsvilkår og alle materialer der nævnes eller kan knyttes hertil. Hvis du ikke vidste det, plejede kunde abonnementsvilkår at blive kaldt for abonnementsvilkår.

“Fakturerbare brugere og kontakter” henviser til de typer af brugere og kontakter (defineret nedenfor) hvor vi opkræver abonnementsprisen som anført på vores prisside.

“Faktureringsperiode” betyder perioden hvor du indvilliger i at forudbetale abonnementsprisen under en ordreseddel, som vil være lig med, eller kortere end abonnementsperioden. For eksempel, hvis du abonnerer på en Abonnementsservice på en ét (1) års indledende abonnementsperiode, med en tolv (12) måneders forudbetaling, vil faktureringsperioden være tolv (12) måneder.

“Kommunikationstjenester” betyder tredjeparts fora, online fællesskaber, blogs, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre sociale mediers kommunikationsfaciliteter (såsom Facebook, Twitter og LinkedIn) i tilknytning til eller fra Abonnementsservicen, der gør det muligt at kommunikere med offentligheden eller med en privat gruppe.

“Fortrolige oplysninger” betyder alle oplysninger oplyst af dig eller os (“Formidleren”) til den anden (“Modtageren”), uanset om det er mundtligt eller skriftligt, der er betegnet som fortroligt. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som (i) er eller bliver almindeligt kendt af offentligheden, uden brud på forpligtelser over for Formidleren eller (ii) blev kendt af modtageren før modtagelse fra Formidleren.

“Kontakt” betyder en enkelt person (bortset fra Brugeren), hvis kontaktoplysninger er gemt af dig i Abonnementsservicen.

“Kontaktoplysninger” betyder navn, e-mail-adresse, telefonnummer, online brugernavn(e), telefonnummer og lignende oplysninger af besøgende på dine destinationssider for Abonnementsservicen, eller uploadet af dig til Abonnementsservicen.

“Konsulentydelser” betyder de professionelle tjenester leveret til dig af os, som kan omfatte træningstjenester, installation, integration eller andre Konsulentydelser.

“Kundedata” betyder alle informationer, som du indsender eller indsamler via Abonnementsservice. Kundedata omfatter ikke berigelsesdata.

“Kundematerialer” betyder alle materialer, som du leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender til offentlig visning igennem Abonnementsservicen.

“Berigelsesdata” betyder data vi stiller til rådighed for dig som en del af Abonnementsservicen, herunder data du kan give til os som beskrevet i “Virksomhedsdata” sektionen i “CRM” bestemmelserne nedenfor. Berigelsesdata indeholder også oplysninger om brugere, såsom social medie håndtering, avatarer og alternative e-mail-adresser, som vi får fra offentlige- eller tredjepartskilder.

“ChurchDesk indhold” betyder alle oplysninger, data, tekst, meddelelser, software, lyd, musik, video, fotografier, grafik, billeder og tags, som vi indarbejder i Abonnementsservice eller Konsulentydelser, herunder berigelsesdata.

“Maksimum kontakter” betyder det maksimale antal kontakter du har tilladelse til at bruge med Abonnementsservicen som identificeret i din ordreformular, plus eventuelle kontakter tilføjet som en del af en opgradering.

“Ordreformular” eller “Ordre” betyder en ChurchDesk-godkendt bestilling eller online abonnementproces, hvor du accepterer at abonnere på Abonnementsservice og købe Konsulentydelser. De fleste ordrer afsluttes via vores online betalingsproces eller via internt køb. Købsformularen kan betegnes som en “arbejdsopgørelse”, hvis du kun køber Konsulentydelser.

“Prisfastsættelse side” betyder /da/priser/.

“Følsomme oplysninger” betyder kredit- eller betalingskort numre; personlige økonomiske kontooplysninger; CPR-numre; pasnummer; kørekort numre eller lignende identifikatorer; race eller etnisk oprindelse; fysisk eller psykisk helbredstilstand eller oplysninger; eller anden beskæftigelse, økonomiske eller sundhedsmæssige oplysninger, herunder alle oplysninger underlagt regler, love eller branchestandarder designet til at beskytte data privatlivets fred og sikkerhed, såsom loven om sygesikringportabilitet og ansvarlighed og betalingskortindustriens datasikkerhedsstandarder.

“Besøg” eller “Besøgende” betyder interaktion med dit websted af en enkelt besøgende i en enkelt session.

“Abonnementspris” betyder det beløb du betaler for Abonnementsservice.

“Abonnementsservice” betyder vores applikationer som du har abonneret på via en ordreformular eller som vi stiller til rådighed for dig, der udvikles, drives og vedligeholdes af os, tilgængelig via eller en anden specificeret URL, og eventuelle supplerende produkter og tjenester, herunder website hosting som vi leverer til dig.

“Abonnementsperioden” betyder Indledende abonnementsperiode og fornyelse af abonnementsvilkår.

“Tredjepartsprodukter” betyder ikke-indlejrede produkter og professionelle tjenester, der leveres af tredjeparter, som bruges sammen med eller anvendes i forbindelse med Abonnementsservice. Disse produkter og tjenester omfatter ikke-ChurchDesk applikationer, der er til rådighed via. eksempelvis følgende: integrationsside partnermappe og links der er til rådighed via Abonnementsservice.

“Tredjeparts websteder” betyder tredjepartswebsteder forbundet via Abonnementsservice, herunder kommunikationstjenester.

“Brugere” betyder medarbejdere, repræsentanter, konsulenter, leverandører eller agenter, der har tilladelse til at bruge Abonnementsservice til din fordel og har unikke bruger identifikationer og adgangskoder til Abonnementsservice.

“ChurchDesk”, “vi”, “os” or “vores” betyder den gældende ordregivende myndighed som angivet i “Ordregivende myndighed og gældende lovgivning” i de “Generelle vilkår”.

“Du”, “din” eller “Kunde” betyder den person eller enhed der benytter Abonnementsservice eller modtager Konsulentydelser og identificeres i det gældende faktureringsudtog, online abonnementproces, ordreformular eller arbejdsopgørelse, som kunden.

2 Abonnementsservice

2.1 Adgang
I abonnementsperioden, vil vi give dig adgang til at bruge Abonnementsservicen som beskrevet i denne aftale.

2.2 Begrænsninger
Begrænsningerne der er gældende for dig vil være angivet i din ordreformular, i denne aftale, eller på vores prisfastsættelse side. Du vil blive opkrævet abonnementspris tilknyttet alle Fakturerbare brugere og kontaktpersoner.

Hvis vi foretager ændringer i de begrænsninger, der er anført på vores prisfastsættelse side, der ville have negativ indflydelse for dig, vil disse ændringer ikke gælde for dig før starten af din næste abonnement fornyelse. Om forlængelse, vil de nuværende produkt brugsgrænser på vores prisfastsættelse side gælde for dit abonnement, medmindre du og vi aftaler andet.

2.3 Ændringer
Vi ændrer fra tid til anden Abonnementsservice, herunder ved at tilføje eller slette funktioner i et forsøg på at forbedre din oplevelse. Men vi vil ikke foretage ændringer i Abonnementsservice der væsentligt reducerer funktionaliteten af den Abonnementsservice der leveres til dig i abonnementsperioden. Vi kan dog give nogle eller alle elementer i Abonnementsservicen via tredjeparts udbydere.

2.4 Yderligere funktioner
Du kan abonnere på yderligere funktioner i Abonnementsservice ved at acceptere en ny ordreformular.

3 Kunde support

3.1 Support
Support er inkluderet i din abonnementsafgift. Vi accepterer online support spørgsmål via e-mail eller in-app, 24 timer i døgnet x 7 dage om ugen. Svarene gives kun i åbningstiderne som er hverdage fra 09.00 til 16.00 CET. Vi forsøger at besvare supportspørgsmål inden for en arbejdsdag; i praksis er vores svartid generelt meget hurtigere. Vi hverken lover eller garanterer en bestemt responstid og anbefaler brugen af vores online helpdesk, som kan findes på http://support.churchdesk.com.

3.2 Tilgængelighed
Vi forsøger at have Abonnementsservice til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, undtagen ved planlagt nedetid for vedligeholdelse.

4 Konsulentydelser

Du kan købe Konsulentydelser via en ordreformular. Prisen for disse Konsulentydelser er i tillæg til din abonnementsafgift. Hvis du køber Konsulentydelser der gentages, vil de blive betragtet som en del af dit abonnement og vil blive fornyet i overensstemmelse med den “Abonnement fornyelsesperioden” nedenfor. Medmindre andet er aftalt, udføres alle Konsulentydelser eksternt.

For Konsulentydelser udført på stedet, vil du refundere os vores rimelige omkostninger for alle udgifter i forbindelse med Konsulentydelser. Eventuelle fakturaer forfalder til betaling inden for fjorten (14) dage efter fakturadatoen.

Vi kan levere nogle eller alle elementer af Konsulentydelser via tredjeparts udbydere. Konsulentydelser er uopsigelige og alle betalinger for Konsulentydelser kan ikke refunderes.

5 ChurchDesk akademi

Vi kan tilbyde uddannelsesmæssige seminarer eller certificeringer via ChurchDesk akademi. Beskrivelserne af disse uddannelsesmæssige seminarer og certificeringer gældende for din deltagelse, kan findes på http://support.churchdesk.com/. Ved at deltage i et af ChurchDesk akademis uddannelsesmæssige seminarer eller certificeringer, accepterer du at overholde de gældende vilkår og betingelser der stilles til rådighed for dig.

6 Abonnementspris og betalinger

6.1 Abonnementspriser
Abonnementsprisen vil forblive fast i Abonnementsperioden, medmindre du (i) overgår dine Maksimum Kontakter, Brugere eller andre gældende begrænsninger (se afsnit 2.2 ovenfor), (ii) opgraderer produkter eller basispakker, eller (iii) abonnerer på ekstra funktioner eller produkter, herunder yderligere Kontakter. Når en prisændring er gældende for dig, vil vi opkræve eller fakturere dig under den nye prisstruktur, begyndende med den næste Faktureringsperiode i Abonnementsperioden, undtagen som fastsat nedenfor under “Prisjusteringer i en faktureringsperiode”. Du må ikke nedgradere dit abonnement i Abonnementsperioden, og for at undgå ekstra opkrævninger bør du købe et passende niveau af Abonnementsservice til dine forventede behov. Vi vil overvåge eller eksternt kontrollere antallet af kontakter i Abonnementsservice, og antallet af brugere i Abonnementsservice.
Yderligere omkostninger for SMS forbrug samt betalingstjenester forekommer.

6.2 Prisjusteringer i en faktureringsperiode
Abonnementsprisen vil stige i løbet af en Faktureringsperiode, hvis du overskrider dine Maksimum Kontakter eller Brugere i en Faktureringsperiode. I dette tilfælde vil Abonnementsprisen stige til det prisniveau, som svarer til det maksimale antal Kontakter og Brugere fra den aktuelle Faktureringsperiode. Abonnementsprisen vil også stige i løbet af en Faktureringperiode op til den tilsvarende basispakke og prisniveau (som fremsat på vores Prisfastsættelse side), hvis du ændrer produkter eller abonnerer på yderligere funktioner til brug i løbet af Faktureringsperioden. Denne proces vil fortsætte i hver Faktureringsperiode i Abonnementsperioden. Vi fastsætter antallet af Kontakter og Brugere med roller i henhold til vores prismodel og Abonnementsservice. Når dette er øget, vil din Abonnementspris ikke falde, selv hvis der er en efterfølgende reduktion i antallet af Kontakter.

6.3 Betaling med kreditkort eller Direct Debit
Hvis du betaler med kreditkort eller Direct Debit, giver du os tilladelse til at debitere dit kreditkort eller bankkonto for alle abonnementspriser under Abonnementsperioden. Du bemyndiger os yderligere til at benytte en tredjepart til at behandle betalinger, og giver samtykke til videregivelse af dine betalingsoplysninger til en sådan tredjemand.

6.4 Betaling med faktura
Hvis du betaler med faktura vil vi fakturere dig via e-mail, ikke mere end to (2) fulde kalendermåneder før begyndelsen af den indledende Abonnementsperiode, og hver efterfølgende Faktureringsperiode. Alle fakturerede beløb forfalder til betaling inden for fjorten (14) dage fra fakturadatoen, medmindre andet er angivet i ordreformularen.

6.5 Betalingsoplysninger
Du har pligt til at holde dine kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger, kreditkortoplysninger (hvis relevant) ajour. Alle betalingsforpligtelser er uopsigelige, og alle indbetalte beløb kan ikke refunderes. Alle abonnementspriser forfalder til betaling forud for Abonnementsperioden.

6.6 Moms
Alle priser er eksklusive skatter og afgifter, som vi vil opkræve som relevant. Du accepterer at betale alle skatter og afgifter, der gælder for dit brug af Abonnementsservice og udførelse af Konsulentydelser. Efter vores anmodning vil du oplyse os det momsnummer, som du er registreret med i dit medlemsland.

7 Abonnementsperiode og fornyelse

7.1 Indledende Abonnementsperiode
Den indledende Abonnementsperiode begynder på ikrafttrædelsesdatoen for ordren, medmindre andet er aftalt, og udløber ved udgangen af perioden der vælges i Abonnementsprocessen (“Indledende Abonnementsperiode”).

7.2 Fornyelse af abonnementsperiode
Medmindre én af os giver den anden skriftlig meddelelse, at abonnementet ikke ønskes fornyet, vil denne aftale automatisk blive fornyet efter den seneste aftalte Abonnementsperiode. Skriftlig meddelelse om ikke-fornyelse skal sendes: (i) for en månedlig Abonnementsperiode intet mindre end før udgangen af Abonnementsperioden, eller (ii) for en Abonnementsperiode på mere end en måned, ikke mindre end løbende måned plus to (2) fulde kalendermåneder til den 1. forud for afslutningen af Abonnementsperioden, medmindre andet er angivet i Ordreformularen (dvs. for en Abonnementsperiode, der udløber 15. september, er den senest rettidige meddelelse om ikke-fornyelse den 30. juni). Fornyelsen af Abonnementsperioden vil være i henhold til de nuværende vilkår og betingelser for denne aftale, og underlagt fornyelse prissætningen fastsat i din Ordreformular, eller, hvis ikke angivet i Ordreformularen, i henhold til vores standard prissætning tilgængelig på vores Prisfastsættelse side. Se afsnittet “Begrænsninger” ovenfor, for anvendeligheden af produktbrug begrænsninger ved fornyelse. Hvis du beslutter dig for ikke at forny, kan du sende meddelelsen om dette via e-mail til support@churchdesk.com.

7.3 Ophør af Abonnementsperioden
Abonnementsperioden ophører på udløbsdatoen og kan ikke annulleres inden udløb.

8 ChurchDesk ejendomsrettigheder

Dette er en Aftale om adgang til og brug af Abonnementsservice, og du er ikke tildelt en licens til noget software i denne Aftale. Abonnementsservice og Konsulentydelser er beskyttet af de tilhørende intellektuelle ejendomsrettigheder, og tilhører os eller vores licensgivere (hvis nogen), og vi bibeholder alle ejendomsrettigheder til dem. Du accepterer ikke at kopiere, udleje, lease, sælge, distribuere eller skabe afledte værker baseret på ChurchDesk indhold, Abonnementsservice eller Konsulentydelser, helt eller delvist, på nogen måde, medmindre vi udtrykkeligt har fremvist godkendt tilladelse.

Hvis vi stiller Berigelsesdata til rådighed for dig, kan du kun benytte Berigelsesdata i forbindelse med din brug af Abonnementsservice (medmindre, selvfølgelig, du har en anden kilde end Abonnementsservice for Berigelsesdata.) Berigelsesdata kan gøres tilgængelig for dig baseret på Kundedata, men vi vil ikke bruge dine Kundedata til at berige data for andre parter. Berigelsesdataen vi leverer kan leveres fra eller via tredjeparts udbydere eller offentlige kilder.

Vi opfordrer alle kunder til at kommentere på Abonnementsservice eller Konsulentydelser, give forslag til forbedringer, og stemme om forslag de synes bedst om. Du accepterer at alle sådanne kommentarer og forslag vil være ikke-fortrolige og at vi ejer alle rettigheder til at benytte og integrere dem i Abonnementsservice eller Konsulentydelser, uden nogen form for betaling eller tilskrivning til dig.

9 Kunde ejendomsrettigheder

Som mellem parterne, ejer du og bevarer alle rettigheder til Kundematerialer og Kundedata. Denne aftale giver ikke os en ejendomsret til Kundematerialer eller Kundedata. Du giver tilladelse til os og vores licensgivere til kun at benytte Kundematerialer og Kundedata, hvis nødvendigt for at levere Abonnementsservice og Konsulentydelser til dig og som tilladt i denne Aftale. Hvis du benytter Abonnementsservice eller modtager Konsulentydelser på vegne af en anden part, så repræsenterer og garanterer du, at du har alle tilstrækkelige og nødvendige rettigheder og tilladelser til at gøre dette.

10 Fortrolighed

Modtageren vil: (i) beskytte fortroligheden af de Fortrolige oplysninger ved hjælp af den samme grad af omhu der benyttes til sine egne fortrolige oplysninger af lignende type, men med intet mindre end rimelig omhu, (ii) ikke benytte Fortrolige oplysninger til noget formål uden for denne Aftale, (iii) ikke videregive Fortrolige oplysninger til tredjemand (undtagen vores tredjeparts udbydere), og (iv) begrænse adgangen til Fortrolige oplysninger til sine ansatte, entreprenører, rådgivere og agenter. Ved bekendtgørelse til Formidleren, kan Modtageren videregive Fortrolige oplysninger, såfremt dette kræves under nogen føderale, statslige eller lokale love, vedtægter, regel eller forskrift, stævning eller juridisk proces.

11 Offentlig omtale

Du giver os ret til at tilføje dit navn og firmalogo til vores kundeliste og hjemmeside.

12 Kundedata

12.1 Begrænsninger på ChurchDesk
Vi vil ikke bruge eller tillade andre at bruge Kundedata til at kontakte enhver person eller virksomhed, bortset fra dem som du direkte eller på anden måde tillader. Vi vil kun bruge Kundedata til at levere Abonnementsservice og Konsulentydelser til dig, og kun som tilladt af gældende lovgivning, denne Aftale, og vores Fortrolighedspolitik, der findes på /da/jura/privacy-policy/. Vi vil ikke bruge Kontaktoplysninger til vores egen markedsføring.

12.2 Aggregeret data
Vi kan overvåge brug af Abonnementsservice af alle vores kunder og bruge de indsamlede data på en samlet og anonym måde. Du accepterer, at vi kan bruge og offentliggøre sådanne oplysninger, forudsat at disse oplysninger ikke indeholder Kundedata og/eller identificerer dig.

12.3 Sikkerhedsforanstaltninger
Vi vil fastholde kommercielt hensigtsmæssige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedata. Du anerkender, at ChurchDesk i alle tilfælde fungerer som databehandleren for Kundedata og du forbliver den dataansvarlige myndighed for Kundedata. Hvis du befinder dig i Den Europæiske Union, forstår du, at hvis du giver en integrationsudbyder adgang til din ChurchDesk, tjener du som den dataansvarlige myndighed af sådanne oplysninger og integrationsudbyderen tjener som databehandleren i henhold til de love og forordninger der gælder for dig. I intet tilfælde er sådanne integrationsudbydere vores underdatabehandlere.
For yderligere oplysninger henvises til: /da/jura/data-security/

13 Brug og begrænsninger for brug

13.1 Forbudt og uautoriseret brug
Du vil ikke (i) bruge eller starte et automatiseret system, herunder, “robotter”, “spiders” eller “offline læsere,” der sender flere anmodninger til vores servere i en given periode end et menneske med rimelighed kan producere under samme periode, ved hjælp af en almindelig browser; (ii) bruge Abonnementsservice på nogen måde, der skader, deaktiverer, overbebyrder eller forringer nogen af vores hjemmesider eller forstyrrer nogen anden parts brug af Abonnementsservice; (iii) forsøge at få uautoriseret adgang til Abonnementsservice; (iv) få adgang til Abonnementsservice på anden vis end via vores brugergrænseflade; eller (v) benytte Abonnementsservice til ethvert formål, eller på nogen måde der er ulovlig eller forbudt i henhold til denne Aftale.
Du vil underrette os omgående vedrørende uautoriseret brug af dine brugeres identifikationer og adgangskoder eller din konto, via e-mail til support@churchdesk.com.

14 Acceptabelt brug af kommunikationstjenester

Du accepterer kun at benytte Kommunikationstjenester i overensstemmelse med eventuelle betingelser for brug, angivet af hver Kommunikationstjeneste. Vi kontrollerer ikke indhold, meddelelser eller informationer der kan findes i Kommunikationstjenester. Vi vil ikke have noget ansvar med hensyn til Kommunikationstjenester og enhver handling som følge af dit brug af Kommunikationstjenester.

15 Tredjeparts websteder og produkter

Tredjeparts websteder og produkter er ikke under vores kontrol. Tredjeparts websteder og produkter leveres blot til dig som en bekvemmelighed, og tilgængeligheden af noget tredjeparts websted eller produkt betyder ikke at vi godkender, støtter eller stiller garanti for tredjeparts websteder eller produkter.

15.1 ChurchDesk Bidrag
Betaling behandlingstjenester til dig hos ChurchDesk Bidrag leveres af Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som omfatter Stripe Terms of Service (“Stripe Services Agreement”). Ved at acceptere disse vilkår, accepterer du at være bundet af Stripe Serviceaftalen, eftersom denne bliver ændret af Stripe fra tid til anden. Som en betingelse for at ChurchDesk muliggør betaling behandlingstjenester igennem Stripe, accepterer du at give ChurchDesk nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig og din organisation, og du godkender at ChurchDesk må dele det, samt transaktionsoplysninger relateret til din brug af betaling behandlingstjenester leveret af Stripe.

16 Godtgørelse

Du vil erstatte, forsvare og holde os skadesløse, for egen regning, imod ethvert tredjeparts krav, søgsmål, handling, eller procedure (hver, en “Handling”) anlagt mod os (og vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, service udbydere, licensgivere og associerede selskaber) af en tredjemand der ikke er tilknyttet os i det omfang, at en sådan handling er baseret på eller udspringer af (a) uautoriseret eller ulovlig brug af Abonnementsservice af dig; (b) din manglende overholdelse af, eller brud på denne Aftale, (c) din brug af tredjepartsprodukter, eller (d) uautoriseret brug af Abonnementsservice af enhver anden person, der bruger dine brugeroplysninger. Vi vil: underrette dig skriftligt inden for tredive (30) dage af at blive gjort opmærksomme på et sådant krav; give dig fuld kontrol over forsvaret eller afviklingen af en sådan påstand; og give dig (på egen bekostning) enhver og alle oplysninger og assistance, der med rimelighed er anmodet om, til at håndtere forsvar eller forlig af kravet. Du må ikke acceptere nogen form forlig som, (i) indebærer en forpligtelse for os; (ii) kræver at vi indgiver en erkendelse; eller (iii) pålægger ansvar ikke omfattet af disse godtgørelse eller pålægger restriktioner for os uden vores forudgående skriftlige samtykke.

17 Ansvarsfraskrivelser; Ansvarsbegræsninger

17.1 Garantifraskrivelse
VI OG VORES PARTNERE OG AGENTER STILLER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER OMKRING TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED ELLER NØJAGTIGHED AF Abonnementsservice, DATA STILLET TIL RÅDIGHED IGENNEM Abonnementsservice, CHURCHDESK INDHOLD, ELLER Konsulentydelser TIL NOGET FORMÅL. APPLIKATIONS PROGRAM BRUGERGRÆNSEFLADER (API) ER MULIGVIS IKKE TILGÆNGELIGE PÅ ALLE TIDSPUNKTER. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, ER Abonnementsservice, CHURCHDESK INDHOLD OG Konsulentydelser LEVERET “SOM DE ER” UDEN GARANTI ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART. VI FRASKRIVER OS ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART MED HENSYN TIL Abonnementsservice OG Konsulentydelser INKLUSIVE ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

17.2 Ingen indirekte skader
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER INGEN AF PARTERNE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, PØNALE ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE TABT FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSMULIGHEDER.

17.3 Ansvarsbegrænsning
BORTSET FRA DIT ANSVAR FOR BETALING AF ABONNEMENTSPRISEN, DIT ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AF DINE FORPLIGTELSER UNDER “SKADESLØSHOLDELSE”, OG DIT ANSVAR FOR OVERTRÆDELSE AF VORES IMMATERIELLE RETTIGHEDER, HVIS, I ANDRE VILKÅR I DENNE AFTALE, EN AF PARTERNE HER BESTEMT TIL AT HAVE ANSVAR OVERFOR DEN ANDEN PART ELLER NOGEN TREDJEPART, ER PARTERNE ENIGE OM AT DET SAMLEDE ANSVAR FOR EN PART VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL MINDST FEM TUSINDE EURO ELLER DET SAMLEDE BELØB DU FAKTISK HAR BETALT FOR Abonnementsservice I DEN TOLV MÅNEDERS PERIODE, FØR BEGIVENHEDEN DER GAV ANLEDNING TIL ET KRAV.

17.4 Tredjepartsprodukter
VI FRASKRIVER ALT ANSVAR MED HENSYN TIL TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU BENYTTER. VORES LICENSGIVERE HAR INTET ANSVAR AF NOGEN ART UNDER DENNE AFTALE.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER AT UDEN DIN GODKENDELSE TIL DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE, VIL VI IKKE VÆRE I STAND TIL AT LEVERE Abonnementsservice TIL DIG.

18 Opsigelse, Suspendering og udløb

18.1 Årsag til opsigelse
Hver af parterne kan opsige denne aftale efter årsag: (i) efter tredive (30) dages varsel til den anden part for en væsentlig misligholdelse hvis en sådan misligholdelse indgik ved udløbet af denne periode, eller (ii) omgående, hvis den anden part bliver genstand for et andragende i konkurs eller enhver anden procedure der vedrører insolvens, likvidation eller overdragelse til fordel for kreditorerne. Denne Aftale kan ikke på anden måde bringes til ophør inden udløbet af Abonnementsperioden.

18.2 Suspendering for forbudte handlinger
Vi kan suspendere enhver brugers adgang til Abonnementsservice for: (i) brugen af abonnemensservice på en måde, der overtræder gældende lokale, statslige, føderale eller udenlandske love eller forskrifter eller vilkårene i denne Aftale, (ii) brug af ChurchDesk e-mail service, der resulterer i høje bounce-backs, SPAM-meddelelser eller anmodninger om fjernelse fra en postliste af modtagere, eller (iii) gentagne tilfælde af postering eller upload af materiale, der krænker eller angiveligt overtræder ophavsretten eller varemærkerettigheder af enhver person eller enhed.

18.3 Suspendering for manglende betaling
Vi kan suspendere din adgang til hele eller en del af Abonnementsperioden service efter ti (10) dages varsel til dig for manglende betaling af ethvert forfaldent beløb. Vi vil ikke suspendere Abonnementsservice, imens du bestrider de gældende abonnementspriser rimeligt og i god tro og samarbejder ihærdigt på at løse tvisten. Hvis Abonnementsservice er suspenderet for manglende betaling, kan vi opkræve et genaktiveringsgebyr for at genaktivere Abonnementsservice.

18.4 Suspendering for aktuel skade
Hvis din hjemmeside ved brug af Abonnementsservice: (i) bliver udsat for service angreb og andre forstyrrende aktiviteter, (ii) bliver brugt til at deltage i service angreb og andre forstyrrende aktiviteter, (iii) skaber en sikkerhedsbrist for Abonnementsservice eller andre, (iv) bruger overdrevent meget båndbredde, eller (v) forårsager skade på os selv eller andre, så må vi, med elektronisk eller telefonisk varsel til dig, suspendere alle eller enhver adgang til Abonnementsservice. Vi vil forsøge at begrænse suspensionen til den ramte del af Abonnementsservice og straks løse de problemer der forårsager suspensionen af Abonnementsservice.

18.5 Effekt af ophævelse eller udløb
Ved ophør eller udløb af denne Aftale, vil du stoppe al brug af Abonnementsservice og ChurchDesk indhold, og hvis vi beder om det, vil du give os skriftlig bekræftelse på, at du er stoppet med al brug af Berigelsesdata (medmindre, selvfølgelig, du har en anden kilde end Abonnementsservice til sådanne Berigelsesdata). Hvis du opsiger denne aftale efter årsag, vil vi straks tilbagebetale nogen forudbetalte men ubrugte afgifter, der dækker brug af Abonnementsservice efter opsigelse. Hvis vi opsiger denne Aftale efter årsag, skal du straks betale alle ubetalte skyldige afgifter ved slutningen af Abonnementsperioden. Abonnementsprisen kan ellers ikke refunderes.

18.6 Indhentning af Kundedata
Så længe du har betalt abonnementsprisen du skylder os, hvis du laver en skriftlig anmodning inden for tredive (30) dage efter ophør eller udløb af dit Abonnement, vil vi give dig midlertidig adgang til Abonnementsservice for at hente, eller vi vil give dig kopier af, alle Kundedata i vores besiddelse eller kontrol. Hvis vi giver dig midlertidig adgang til portalen, kan vi opkræve et genaktiveringsgebyr. Vi kan tilbageholde adgang til Kundedata, indtil du betaler den abonnementspris du skylder os. Tredive (30) dage efter ophør eller udløb af dit Abonnement, vil vi ikke have nogen forpligtelse til at opretholde eller give dig Kundedata og kan, medmindre det lovligt forbydes, slette alle Kundedata i vores systemer eller på anden måde i vores kontrol.

19 Generelt

19.1 Ændring: Ingen fraskrivelse
Vi kan opdatere og ændre en del af, eller alle Kunde abonnementsvilkår, herunder abonnementspriser og afgifter i forbindelse med brug af Abonnementsservice (men, din abonnementspris og afgifter vil ikke ændres i Abonnementperioden undtagen som vi forklarer i “Abonnementspris og betalinger” afsnittet ovenfor.) Hvis vi opdaterer eller ændrer disse Kunde abonnementsvilkår, vil de opdaterede Kunde abonnementsvilkår blive offentliggjort på /da/jura/terms-of-service/ og vi vil give dig besked igennem in-app meddelelser på ChurchDesk platformen, der anvendes til at få adgang til dit ChurchDesk abonnement. De opdaterede Kunde abonnementsvilkår bliver effektive og bindende den næste arbejdsdag efter at de er posteret. Når vi ændrer disse Kunde abonnementsvilkår, vil datoen “Sidst ændret” ovenfor blive opdateret til at afspejle datoen for den seneste version. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse Kunde abonnementsvilkår jævnligt.

Hvis du ikke er enig med en ændring af Kunde abonnementsvilkår, skal du underrette os skriftligt inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af meddelelse om ændringer. Hvis du giver os denne meddelelse, vil dit abonnement fortsat være omfattet af de vilkår og betingelser for Kunde abonnementsvilkår før ændringen, for resten af din nuværende periode. Ved fornyelse, vil Kunde abonnementsvilkår offentliggjort af os på vores hjemmeside være gældende.

Ingen forsinkelse i udøvelsen af en rettighed eller retsmiddel eller manglende objekt vil være et afkald på en sådan rettighed eller løsning eller andre rettigheder eller retsmidler. En fraskrivelse ved en lejlighed, vil ikke være en fraskrivelse af enhver ret eller retmiddel ved en fremtidig lejlighed.

19.2 Ordregiver og Gældende lovgivning
Du er kontraherende med ChurchDesk ApS og denne Aftale er underlagt lovgivningen i Danmark, uden henvisning til konflikter for aftaleretlige principper. Ved kontrakter med ChurchDesk ApS giver begge parter samtykke til enekompetence og mødested ved domstole i København, Danmark, for alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med brugen af Abonnementsservice eller Konsulentydelser.

19.3 Force Majeure
Ingen af parterne vil være ansvarlig for mangel eller forsinket ydeevne, hvis forårsaget af: en krigshandling, fjendtlighed eller sabotage; handling af Gud; elektricitet, internet eller telekommunikation udfald, der ikke er forårsaget af den forpligtede part; statslige restriktioner; eller andre begivenheder uden for rimelig kontrol af forpligtede parter. Hver af parterne vil anvende rimelige bestræbelser på at afbøde virkningen af en force majeure-begivenhed.

19.4 Forholdet mellem parterne
Du og vi accepterer, at intet fælles arbejde, partnerskab, beskæftigelse, eller agentur forhold eksisterer imellem os.

19.5 Overholdelse af love
Vi vil overholde alle danske love i vores bestemmelse i Abonnementsservice, Konsulentydelser og vores behandling af Kundedata. Vi forbeholder os ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at tilfredsstille enhver lov, regulering, retslig process eller statslige anmodning. Du vil overholde alle love i din brug af Abonnementsservice og Konsulentydelser, herunder eventuelle gældende eksportlove.

19.6 Adskillelighed
Hvis nogen del af denne Aftale eller Ordreformular bestemmes til at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af gældende lovgivning, så vil den ugyldige bestemmelse eller bestemmelse der ikke kan håndhæves blive anset som erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som passer bedst til hensigten af den oprindelige bestemmelse, og den øvrige af denne Aftale vil fortsat være gældende.

19.7 Meddelelser
Meddelelse vil blive sendt til den kontaktadresse fremsat heri, og vil blive anset leveret fra datoen for den faktiske modtagelse.

Til ChurchDesk: ChurchDesk ApS, Njalsgade 21G, DK-2300 København S, Denmark, Juridisk afdeling.

Til dig: din adresse som fastsat i vores ChurchDesk Abonnement kontooplysninger for dig. Vi kan give elektroniske meddelelser med almindelig bekendtgørelse via Abonnementsservice og kan give elektroniske meddelelser specifikt til dig via e-mail til din e-mail-adresse(r) i vores kontooplysninger for dig, eller via meddelelsescentret i Abonnementsservice. Vi kan meddele dig via telefonopkald til telefonnumrene i vores kontooplysninger for dig. Du skal holde alle dine kontooplysninger opdateret.

19.8 Aftalens fuldstændighed
Denne Aftale (inklusive hver Ordreformular og Arbejdserklæring), sammen med vores Fortrolighedspolitik, er Aftalens fuldstændighed imellem os for Abonnementsservice og Konsulentydelser, og erstatter alle andre forslag og Aftaler, uanset om de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, imellem os.

Vi fremsætter indsigelser imod og afviser eventuelle yderligere eller ændrede vilkår, der foreslås af dig, herunder dem, der er indeholdt i din købsordre, accept eller hjemmeside. Vores forpligtelser er ikke betinget af levering af en fremtidig funktionalitet eller funktioner i Abonnementsservice eller afhængig af eventuelle mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra os vedrørende fremtidig funktionalitet eller funktioner i Abonnementsservice. Vi kan gøre versioner af denne Aftale tilgængelige på andre sprog end engelsk. Hvis vi gør det, vil den engelske version af denne Aftale regulere vores forhold og den oversatte version er kun leveret for bekvemmelighed og vil ikke blive fortolket til at ændre den engelske version af denne Aftale.

19.9 Overdragelse
Du vil ikke overdrage eller overføre denne Aftale, herunder enhver overdragelse eller overførsel på grund af fusion, reorganisering, salg af alle eller alle væsentligte aktiver, ændring af kontrol eller drift af loven, uden vores forudgående skriftlige samtykke, som ikke vil være urimeligt tilbageholdt. Vi kan overdrage denne aftale til enhver partner eller i tilfælde af fusion, reorganisering, salg af alle eller alle væsentlige aktiver, ændring af kontrol eller drift af loven.

19.10 Ingen tredjepart støttemodtagere
Intet i denne Aftale, direkte eller indirekte, har til formål at, eller må blive tillagt en tredjemand eller enhed, rettighed, fordel eller afhjælpning af nogen art, under eller på grund af denne Aftale.

19.11 Myndighed
Hver af parterne erklærer og garanterer over for den anden, at de har fuld magt og myndighed til at indgå denne Aftale, og at den er bindende og håndhæves i overensstemmelse med dens betingelser.

19.12 Overlevelse
De følgende afsnit i de generelle vilkår “skal overleve udløb eller ophør af denne Aftale: ‘Definitioner’, ‘Abonnementspris og betalinger’, ‘ChurchDesks ejendomsret’, ‘Kunders ejendomsret’, ‘Fortrolighed’, ‘Offentlig omtale’, ‘Skadesløsholdelse’, ‘Ansvarsfraskrivelser; Ansvarsbegrænsninger’, ‘Opsigelse, Suspendering og udløb’, og ‘Generelt’.

19.13 Fortrinsret
I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne Aftale og en Ordreformular eller Arbejdserklæring, vil betingelserne i Ordreformular eller Arbejdserklæring gælde, men kun for Ordreformular eller Arbejdserklæring.